Special Service

Special service for special devotees

 • Mukhya Yajman for Janmastmi

  325,001.00
 • Sah Yajmana for Janmastmi

  108,001.00
 • Sponsor deity garlands

  5,001.00
 • Serve from your heart

  501.00
 • Sponsor Flower decoration for Lord

  5,001.00
 • Sri Sri Radha Madhav Sevak

  51,001.00
 • Sri Sri Radha Madhav Upsevak

  10,001.00
 • Sponsor new dress for Lord

  5,001.00
 • Serve from your heart

  501.00